Pratele Dhammy

Buddhistické texty v češtině:


   Thajská lesní tradice

   Eseje

   Pálijský kánon

   Recenze





Stáhněte si všechny texty na této stránce jako jeden soubor (zip).

(C) Přátelé Dhammy



sabbé sattá sadá hóntu
avérá sukhadžívinó
katam puňňaphalam majham
sabbé bhágí bhavantu té

Nechť všechny bytosti žijí šťastně
a bez nepřátelství.
Nechť všichni sdílejí dobré plody toho,
co jsem vykonal.