VANDANÁ   (Poklona)

Namó tassa bhagavató araható sammá-sambuddhassa
Namó tassa bhagavató araható sammá-sambuddhassa
Namó tassa bhagavató araható sammá-sambuddhassa

Pozdrav Vznešenému, zasloužilému, dokonale probuzenémuTISARANA   (Trojí útočiště)

Buddham saranam gaččhámi
Utíkám se k Buddhovi jako svému útočišti
Dhammam saranam gaččhámi
Utíkám se k Dhammě jako svému útočišti
Sangham saranam gaččhámi
Utíkám se k Sangze jako svému útočišti

Dutijam pi Buddham saranam gaččhámi
Dutijam pi Dhammam saranam gaččhámi
Dutijam pi Sangham saranam gaččhámi

... podruhé ...

Tatijam pi Buddham saranam gaččhámi
Tatijam pi Dhammam saranam gaččhámi
Tatijam pi Sangham saranam gaččhámi

... potřetí ...PAŇČA-SÍLA   (Pět etických pravidel)

Pánátipátá véramaní sikkhápadam samádijámi
(1) Přijímám cvičební pravidlo zdržovat se zabíjení živých bytostí

Adinnádáná véramaní sikkhápadam samádijámi
(2) Přijímám cvičební pravidlo zdržovat se braní nedarovaného

Kámésu miččháčárá véramaní sikkhápadam samádijámi
(3) Přijímám cvičební pravidlo zdržovat se smyslné nemravnosti

Musávádá véramaní sikkhápadam samádijámi
(4) Přijímám cvičební pravidlo zdržovat se lhaní

Surá-méraja-madždža-pamádattháná véramaní sikkhápadam samádijámi
(5) Přijímám cvičební pravidlo zdržovat se alkoholických nápojů a opojných látek způsobujících nedbalostBUDDHA-VANDANÁ   (Poklona Buddhovi)

Iti pi só bhagavá araham sammá-sambuddhó
Takový je, věru, Vznešený: je zasloužilý, dokonale probuzený

vidždžá-čarana-sampannó sugató lókavidú
obdařený věděním a ctností, blažený, znalec světa

anuttaró purisadamma sárathí
nepřekonatelný vůdce praktikujících osob

satthá dévamanussánam
učitel bohů a lidí

buddhó bhagavá ti
probuzený a vznešenýDHAMMA-VANDANÁ   (Poklona Dhammě)

Svákkhátó bhagavatá dhammó
Dobře vyložená je Dhamma Vznešeným

sanditthikó akálikó
bezprostředně viditelná, ne-časová

éhipassikó ópanajikó
zvoucí k nahlédnutí, vedoucí (k cíli)

paččattam véditabbó viňňúhí ti
individuálně pochopitelná moudrýmiSANGHA-VANDANÁ   (Poklona Sangze)

Supatipannó bhagavató sávaka-sanghó
Obec žáků Vznešeného jde dobrou cestou

udžupatipannó bhagavató sávaka-sanghó
obec žáků Vznešeného jde přímou cestou

ňájapatipannó bhagavató sávaka-sanghó
obec žáků Vznešeného jde pravou cestou

sámíčipatipannó bhagavató sávaka-sanghó
obec žáků Vznešeného jde správnou cestou

jadidam čattári purisa-jugáni
totiž čtyři páry osob

attha purisa-puggalá
osm jednotlivců:

ésa bhagavató sávaka-sanghó
to je obec žáků Vznešeného

áhunejjó páhunejjó
hodná štědrosti, hodná pohostinnosti

dakkhinejjó aňdžalikaraníjó
hodná darů, hodná uctivého pozdravu

anuttaram puňňakkhettam lókassá ti
nesrovnatelné pole zásluh pro tento svět
[Po meditaci:]

Araham sammá-sambuddhó bhagavá
Zasloužilý, dokonale probuzený, vznešený:

buddham bhagavantam abhivádémi
klaním se Buddhovi, Vznešenému

[úklona]

Svákkhátó bhagavatá dhammo
Dhamma dobře vyložená Vznešeným:

dhammam namassámi
klaním se Dhammě

[úklona]

Supatipannó bhagavató sávaka-sanghó
Obec žáků Vznešeného jdoucí správnou cestou:

sangham namámi
klaním se Sangze

[úklona]
Ve sváteční dny (upósatha), připadající na každou čtvrť měsíce, laici obvykle přijímají osm přísnějších předsevzetí:ATTHA-SÍLA   (Osm etických pravidel)

Pánátipátá véramaní sikkhápadam samádijámi
(1) Přijímám cvičební pravidlo zdržovat se zabíjení živých bytostí

Adinnádáná véramaní sikkhápadam samádijámi
(2) Přijímám cvičební pravidlo zdržovat se braní nedarovaného

Abrahmačarijá véramaní sikkhápadam samádijámi
(3) Přijímám cvičební pravidlo zdržovat se sexuální aktivity

Musávádá véramaní sikkhápadam samádijámi
(4) Přijímám cvičební pravidlo zdržovat se lhaní

Surá-méraja-madždža-pamádattháná véramaní sikkhápadam samádijámi
(5) Přijímám cvičební pravidlo zdržovat se alkoholických nápojů a opojných látek způsobujících nedbalost

Vikálabhódžaná véramaní sikkhápadam samádijámi
(6) Přijímám cvičební pravidlo zdržovat se jídla v nesprávný čas (po poledni)

Načča-gíta-vádita-visúkadassana-málá-gandha-vilépana-dhárana-mandana-vibhúsanattháná véramaní sikkhápadam samádijámi
(7) Přijímám cvičební pravidlo zdržovat se tance, zpěvu, hudby a zábavy, nošení věnců, používání parfémů a vonných mastí, zdobení a zkrášlování těla

Uččásajana mahásajaná véramaní sikkhápadam samádijámi
(8) Přijímám cvičební pravidlo zdržovat se používání vysokých a velkých pohovek
Je-li přítomen mnich, mohou laici formálně požádat o přijetí tří útočišť a pěti (či osmi) etických pravidel:Majam bhanté tisaranéna saha paňča síláni jáčáma
My, pane, žádáme o tři útočiště a pět etických pravidel

Dutijam pi majam bhanté tisaranéna saha paňča síláni jáčáma
... podruhé ...

Tatijam pi majam bhanté tisaranéna saha paňča síláni jáčáma
... potřetí ...


Poté mnich třikrát zarecituje Namó tassa... a laici to třikrát opakují.
Pak mnich recituje řádku po řádce a laici to po něm opakují:


Buddham saranam gaččhámi
Dhammam saranam gaččhámi
Sangham saranam gaččhámi
Dutijam pi Buddham saranam gaččhámi
Dutijam pi Dhammam saranam gaččhámi
Dutijam pi Sangham saranam gaččhámi
Tatijam pi Buddham saranam gaččhámi
Tatijam pi Dhammam saranam gaččhámi
Tatijam pi Sangham saranam gaččhámi


Mnich pak řekne:


Tisarana-gamanam nitthitam
Tím je ukončeno přijímání tří útočišť


A laici odpoví:


Áma bhanté
Ano, pane


Potom mnich recituje, opět řádku po řádce, pět (či osm) etických pravidel, což po něm laici opakují.
Nakonec mnich ještě řekne:


Imáni paňča sikkhápadáni
Těchto pět cvičebních pravidel

síléna sugatim janti
vede svou ctností k blaženosti

síléna bhógasampadá
vede svou ctností k úspěchu

síléna nibbutim janti
vede svou ctností k nibbáně:

tasmá sílam visódhajé
proto očisťujte svou ctnost


Poté se laici třikrát ukloní.
Zpět domů