Brahmavihára – vznešená dlení
Jako „vznešená dlení“ či „božská prodlévání“ jsou v buddhismu označovány čtyři krásné vlastnosti, totiž mettá, laskavost a přátelskost vůči druhým bytostem, karuná, soucítění s utrpením druhých a přání pomoci jim, muditá, blahovůle a sdílená radost nad úspěchy druhých, upekkhá, vyrovnanost a nestrannost. V théravádových zemích je zvykem začínat a končit meditační sezení obrácením pozornosti k těmto ušlechtilým myšlenkám. Jsou k tomu používány následující pasáže:Brahmavihára-pharana
Šíření vznešených dlení

Mettá

Aham sukhitó hómi
Nechť jsem šťastný
niddukkhó hómi
nechť jsem prostý utrpení
avéró hómi
nechť jsem vzdálen zášti
abjápadždžhó hómi
nechť jsem vzdálen zlovůle
aníghó hómi
nechť jsem bez potíží
sukhí attánam pariharámi
nechť prodlévám v pohodě.

Sabbé sattá sukhitá hóntu
Nechť jsou všechny bytosti šťastné
avérá hóntu
nechť jsou vzdálené zášti
abjápadždžhá hóntu
nechť jsou vzdálené zlovůle
aníghá hóntu
nechť jsou bez potíží
sukhí attánam pariharantu
nechť prodlévají v pohodě.

Karuná

Sabbé sattá sabbadukkhá pamuččantu
Nechť se všechny bytosti osvobodí od veškerého utrpení.

Muditá

Sabbé sattá laddhasampattitó má vigaččhantu
Nechť všechny bytosti nejsou zbaveny dosažených úspěchů.

Upekkhá

Sabbé sattá kammassaká
Všechny bytosti jsou vlastníci svých činů
kammadájádá
dědici svých činů
kammajóní
zrozeny ze svých činů
kammabandhú
spjaty se svými činy
kammapatisaraná
jejich činy jsou jim útočištěm.
Jam kammam karissanti
Ať vykonají jakýkoli čin
kaljánam vá pápakam vá
dobrý nebo špatný
tassa dájádá bhavissanti
jeho dědici se stanou.

         brahmavihara
Čaturappamaňňá-óbhásana
Vyzařování čtyř nezměrných stavů

Mettásahagaténa čétasá ékam disam pharitvá viharati tathá dutijam tathá tatijam tathá čatuttham iti uddhamadho tirijam sabbadhi sabbatthatája, sabbávantam lókam mettásahagaténa čétasá vipuléna mahaggaténa appamánéna avéréna abjápadždžhéna pharitvá viharati.

Prodlévá s myslí naplněnou laskavostí a proniká s ní jeden směr, druhý směr, třetí směr, čtvrtý směr, nahoře i dole, napříč a všude, ke všem jako k sobě. Prodlévá s myslí naplněnou laskavostí, rozšířenou, zmohutnělou, nezměrnou, prostou zášti a zlovůle, a proniká s ní celý svět.

Karunásahagaténa čétasá ékam disam pharitvá viharati tathá dutijam tathá tatijam tathá čatuttham iti uddhamadho tirijam sabbadhi sabbatthatája, sabbávantam lókam karunásahagaténa čétasá vipuléna mahaggaténa appamánéna avéréna abjápadždžhéna pharitvá viharati.

Prodlévá s myslí naplněnou soucitem a proniká s ní jeden směr, druhý směr, třetí směr, čtvrtý směr, nahoře i dole, napříč a všude, ke všem jako k sobě. Prodlévá s myslí naplněnou soucitem, rozšířenou, zmohutnělou, nezměrnou, prostou zášti a zlovůle, a proniká s ní celý svět.

Muditásahagaténa čétasá ékam disam pharitvá viharati tathá dutijam tathá tatijam tathá čatuttham iti uddhamadho tirijam sabbadhi sabbatthatája, sabbávantam lókam muditásahagaténa čétasá vipuléna mahaggaténa appamánéna avéréna abjápadždžhéna pharitvá viharati.

Prodlévá s myslí naplněnou blahovůlí a proniká s ní jeden směr, druhý směr, třetí směr, čtvrtý směr, nahoře i dole, napříč a všude, ke všem jako k sobě. Prodlévá s myslí naplněnou blahovůlí, rozšířenou, zmohutnělou, nezměrnou, prostou zášti a zlovůle, a proniká s ní celý svět.

Upekkhásahagaténa čétasá ékam disam pharitvá viharati tathá dutijam tathá tatijam tathá čatuttham iti uddhamadho tirijam sabbadhi sabbatthatája, sabbávantam lókam upekkhásahagaténa čétasá vipuléna mahaggaténa appamánéna avéréna abjápadždžhéna pharitvá viharati.

Prodlévá s myslí naplněnou vyrovnaností a proniká s ní jeden směr, druhý směr, třetí směr, čtvrtý směr, nahoře i dole, napříč a všude, ke všem jako k sobě. Prodlévá s myslí naplněnou vyrovnaností, rozšířenou, zmohutnělou, nezměrnou, prostou zášti a zlovůle, a proniká s ní celý svět.Zpět domů