Anguttara-nikája

Antologie


Přeložil Štěpán Chromovský
Nezkrocená mysl (A. I,31-40)
Mysl jako předchůdce prospěchu a neprospěchu (A. I,56-73)
Rozprava ke Kálámům (A. III,65)

Zpět domů