Pratele Dhammy
Od počátku devadesátých let jsme do České republiky pozvali už několik mnichů thajské lesní tradice, aby zde učili meditaci a povzbudili místní zájemce o praxi Buddhovy Dhammy. Mezi nimi byli: Adžán Thiradhammó, Adžán Sumédhó, Adžán Víradhammó, Adžán Arijésakó, Adžán Akiňčanó, Adžán Džajasáró, Adžán Kusaló, Adžán Khémasiri, Adžán Ňánarató a Adžán Čhandakó. Posledně jmenovaný mnich zde strávil přes pět měsíců, což zahrnovalo období dešťů (vassa), v roce 2003. Velkou část této doby strávil v ústraní praxí intenzivní meditace. K tomu účelu mu byla postavena meditační chatka (kuti) na odlehlém místě u lesa. Jednou denně mu přátelé darovali jídlo, a čas od času Adžán Čhandakó hovořil o Dhammě a dával meditační instrukce. Byla to jedinečná příležitost podporovat praktikujícího mnicha lesní tradice a zároveň se něco přiučit z jeho bohatých zkušeností. Kromě toho nás navštěvují také mniši českého a slovenského původu, žijící v klášterech jak v Evropě, tak v Asii. V současnosti česko-slovenskou Sanghu tvoří: Bhikkhu Ottama, Bhikkhu Gavésakó, Bhikkhu Ňánadassanó (Nyanadassano), Bhikkhu Surádhó, Bhikkhu Akálikó, Sámanéra Nipapaňčó.

Adzan Ca stupa

Nedávno byl v Kolodějích, poblíž Týna nad Vltavou, založen nový lesní klášter Tiger Temple Czech Republic (Wat Pa Luangta Maha Boowa Nyanasampanno). První období dešťů v něm stráví pět thajských mnichů linie Dhammayut thajské lesní tradice. Je možné přijet na návštěvu, více informací na webové stránce http://tigertemple.org/tigertemple_new/page.php?news_ID=581&id=1 nebo https://www.facebook.com/profile.php?id=100008313441587&fref=ts.

Ve stanovách asociace se píše:

The Buddhist Theravada Association of the European Region in Czech Republic Objectives:
-The objective of the Association is to foster and promote Thai/Buddhist teachings, particularly in Czech Republic and other member countries of the European Union.
-The main objective is achieved by dissemination of Buddhist teachings in public with involvement of Buddhist monks in organizing and conducting ceremonies, events and lessons in the context of Buddhist philosophy free of charge.
-Moreover, with events, lessons and individual performances, the association also aims at promoting the learning of Thai language and culture as well as international understanding about Thailand through education about Thai mentality and customs.
-The Association is not involved in any politics.
Tiger Temple, Czech Republic.sabbé sattá sadá hóntu
avérá sukhadžívinó
katam puňňaphalam majham
sabbé bhágí bhavantu té

Nechť všechny bytosti žijí šťastně
a bez nepřátelství.
Nechť všichni sdílejí dobré plody toho,
co jsem vykonal.